گالری ما

اطلاعات تماس

معمار:
معماری سورنا
مشتری:
سپهر
مدت زمان:
2 ماه
نوع پروژه:
طراحی و اجرا
استراتژی:
مینیمالیستی
تاریخ:
16 مهر، 1400