گالری ما

اطلاعات تماس

معمار:
معماری سورنا
مشتری:
حیدریان
مدت زمان:
2 هفته
نوع پروژه:
طراحی 3 بعدی
استراتژی:
مینیمالیستی
تاریخ:
24 اردیبهشت، 1401