گالری ما

اطلاعات تماس

سبک دکوراسیون معاصر

سبک دکوراسیون معاصر

سبک دکوراسیون معاصر چیست؟ سبک دکوراسیون معاصر از سبک های پرطرفدار دکوراسیون داخلی محسوب می شود. کلمه معاصر از نظر لغوی به آن چه که در زمان حال وجود دارد و یا اتفاق افتاده است، اشاره دارد، بنابراین با این تعریف، در این طراحی نیز از وسایل و عناصری که در زمان حال وجود دارد، […]

نکات طراحی دکوراسیون داخلی

نکاتی در مورد طراحی دکوراسیون داخلی برای این که بتوانیم حس هماهنگی را در یک فضا داشته باشیم، نیاز است که ارتباطی میان اجزای آن ایجاد نماییم. در طراحی دکوراسیون داخلی، سبک ها می توانند اصول و الگوهایی را در اختیار ما بگذارند تا این حس را در فضا به وجود بیاوریم. اما این اصول […]