سبک دکوراسیون مدیترانه

سبک دکوراسیون مدیترانه

سبک دکوراسیون مدیترانه چیست؟ دکوراسیون به سبک مدیترانه ، عشق ، عطر ، مزه و رنگ سواحل جنوبی اروپا را برانگیخته میکند. این یک سبک طراحی رنگارنگ و دلنشین است که لمس مدیترانه را حتی به شمالی ترین خانه نیز به ارمغان می آورد. وقتی به واژه ی مدیترانه  فکر می کنیم احتمالا اولین موضوعاتی […]

ادامه مطلب