گالری ما

اطلاعات تماس

سبک دکوراسیون مدرن

سبک دکوراسیون مدرن

سبک دکوراسیون مدرن کلمه “مدرن” یکی از نادرترین عبارات در دکوراسیون داخلی است. سبک مدرن امروزی مبتنی بر جنبش طراحی در حدود قرن بیستم میباشد. مبلمان در این سبک از مواد طبیعی، رنگهای خنثی یا خاکی و از بین بردن جزئیات غیرضروری و در راستای ایجاد طرحی ساده میباشد. در حالی که ممکن است در […]