گالری ما

اطلاعات تماس

بازسازی چیست

بازسازی چیست؟

بازسازی چیست؟ بازسازی منزل را مجموعه فرایند هایی گویند که در جهت ایجاد تغییرات کلی و یا جزئی در ظاهر منزل و یا در بنای آن انجام می گیرد. نوسازی یا بازسازی ساختمان (Renovation)، مفهومی دیرینه در کشورمان دارد. بررسی ها حاکی از آن هستند که از عصر ایران باستان، این عمل بسیار مرسوم بوده است […]