گالری ما

اطلاعات تماس

بازسازی ساختمان مسکونی

بازسازی ساختمان مسکونی

بازسازی ساختمان مسکونی همیشه تو زندگی روزمره ما یک سری کارها هست که هرگز فراموش نمیشوند مانند اسباب کشی و بازسازی منزل که می توانند تبدیل به یک خاطره خوب یا  بد شده و در ذهن ما خواهند ماند. قوانین بازسازی ساختمان مسکونی، هر گونه نوسازی در یک ساختمان مسکونی می باشد که باید طبق […]

صفر تا صد بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان مجموعه فعالیت هایی که باعث میشود تا یک ساختمان مجددا قابل سکونت و استفاده باشد را بازسازی ساختمان میگویند. بازسازی ساختمان به صورت جزئی و همچنین کلی انجام میشود که در روش جزئی تنها یک بخش از ساختمان و در روش کلی تمام قسمت های ساختمان که ممکن است بیرون و یا داخل […]