گالری ما

اطلاعات تماس

متریال Vray mtl

vray mtl: یکی از پر کاربرد ترین متریال های ویری, ویری mtl میباشد.( Vray mtl) که در اینجا ما به بررسی مقدماتی تمام پارامتر های ویری به صورت جز به جز میپردازیم. پارامتر های بخش diffuse: گزینه diffuse: این گزینه رنگ diffuse متریال را مشخص می کند. رنگ واقعی duffuse یک سطح به رنگ های بازتاب […]