درب لابی

درب لابی توسط چوب های طبیعی (روس،راش و…)که طی سه مرحله در دمای خاص که متناسب با درب  تمام چوب لابی است خشک می شود که این امر باعث جلوگیری از تاب خوردگی و عمر بالای درب می شود.
امروزه استفاده از درب لابی نسبت به گذشته بسیار مرسوم تر شده است به طوری که استفاده از درب لابی به یکی از ارکان اصلی در هر ساختمان به شمار می رود . درب لابی به دربی گفته میشود که به طور معمول در ورودی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد و تاثیر بسزایی در نمای ساختمان دارد .
درب لابی به طور معمول متشکل از سه لنگه است که دو لنگه آن در کنار درب به صورت ثابت بوده و لنگه وسطی آن به عنوان درب باز و بسته میشود . شیشه های مورد استفاده در درب لابی معمولا سه جداره بوده و دارای برنزکاری هستند .
جنس درب لابی میتواند  از جنس تمام چوب ، فلزی و یا ترکیبی از هردو باشد که با توجه به کاربردی که مدنظر مشتری است میتواند هرکدام را با توجه به نیاز خود خریداری نماید.

انواع درب لابی عرضه شده توسط شرکت مهندسی سورنا

درب لابی کد L101
درب لابی کد L101
درب لابی کد L102
درب لابی کد L102
درب لابی کد L103
درب لابی کد L103
درب لابی کد L104
درب لابی کد L104
درب لابی کد L105
درب لابی کد L105
درب لابی کد L106
درب لابی کد L106
درب لابی کد L107
درب لابی کد L107
درب لابی کد L108
درب لابی کد L108
درب لابی کد L109
درب لابی کد L109
درب لابی کد L110
درب لابی کد L110
درب لابی کد L111
درب لابی کد L111
درب لابی کد L112
درب لابی کد L112
درب لابی کد L113
درب لابی کد L113
درب لابی کد L114
درب لابی کد L114
درب لابی کد L115
درب لابی کد L115
درب لابی کد L116
درب لابی کد L116
درب لابی کد L117
درب لابی کد L117
درب لابی کد L118
درب لابی کد L118
درب لابی کد L119
درب لابی کد L119
درب لابی کد L120
درب لابی کد L120
درب لابی کد L121
درب لابی کد L121
درب لابی کد L122
درب لابی کد L122
درب لابی کد L123
درب لابی کد L123
درب لابی کد L124
درب لابی کد L124
درب لابی کد L125
درب لابی کد L125
درب لابی کد L126
درب لابی کد L126
درب لابی کد L127
درب لابی کد L127
درب لابی کد L128
درب لابی کد L128
درب لابی کد L129
درب لابی کد L129
درب لابی کد L130
درب لابی کد L130
درب لابی کد L131
درب لابی کد L131
درب لابی کد L132
درب لابی کد L132
درب لابی کد L133
درب لابی کد L133
درب لابی کد L134
درب لابی کد L134
درب لابی کد L135
درب لابی کد L135
درب لابی کد L136
درب لابی کد L136
درب لابی کد L137
درب لابی کد L137
درب لابی کد L138
درب لابی کد L138
درب لابی کد L139
درب لابی کد L139
درب لابی کد L140
درب لابی کد L140
درب لابی کد L141
درب لابی کد L141
درب لابی کد L142
درب لابی کد L142

 نکاتی را که باید در هنگام خرید درب لابی مد نظر قرار داد

اگر شما درب لابی نیاز دارید تا به بیرون باز شود باید درب لابی ضد سرقت خریداری نمایید .درب های لابی یکی از انواع درب های ضد سرقت هستند.
درب لابی مد نظر شما باید با طرح و نمای ساختمان تطابق داشته باشد .
در هنگام خرید درب لابی باید به این نکته توجه کنید که درب لابی انتخاب شده شما دارای شیشه های سه جداره باشد .
طرح و نقشی که معمولا توسط برنز روی شیشه های درب لابی قرار میگیرد به صورت سلیقه ای بوده و شما میتوانید با توجه به سلیقه خود درب لابی را انتخاب و خریداری نمایید .
جنس درب لابی میتواند از جنس تمام چوب ، فلزی و یا ترکیبی از هردو باشد .
در هنگام خرید درب لابی به این نکته توجه کنید که درب لابی خریداری شده توسط شما دارای شیشه های سه جداره باشد .